Trump był zawalidrogą dla rewolucji

Stanisław Michalkiewicz o tym, czy istnieje jeszcze możliwość, aby Trump pozostał przy władzy i czy tak za Trump-em, jak i za Biden-em stoją przeciwne sobie grupy nacisku mające jednak swój wspólny mianownik