Układ polityczno – medialny III RP

Redaktor Stanisław Michalkiewicz opowiada o kształtowaniu się ładu polityczno-medialnego III RP, następnie przechodzi do analizy aktualnej sytuacji geopolitycznej.

Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie, 7 lutego 2012 r.

Podobne