Unikalny film SB dot. zatrzymania i deportacji z kraju Kornela Morawieckiego

14

Film operacyjny (bez dźwięku) zrealizowany 4 maja 1988 r. dot. zatrzymania i deportacji z kraju Kornela Morawieckiego.


Kilka ostatnich minut filmu ukazuje dramatyczną scenę, w której funkcjonariusze SB zmuszają przywódcę Solidarności Walczącej do wejścia na pokład samolotu, którym ma opuścić kraj.