Leszek Sykulski

Jeden komentarz

  1. W polityce globalnej USA ma problem z rosnącą pozycją gospodarczą Chin.
    Rosja jako spadkobiorca wojennego komunizmu przechodzi na pozycję „obrotowego” w tym pojedynku. Sytuacja w Izraelu potwierdza, że na politykę globalną wpływ ma ŻYDOWSKA REWOLUCYJNIE UKSZTAŁTOWANA STRATEGIA GRUPOWA, którą opisał Michael E. Jones.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *