Ustawa o zbrojnej pomocy – Jan Pietrzak

Rząd przygotował ustawę o zewnętrznej pomocy zbrojnej „dla zapewnienia bezpieczeń stwa publicznego”.

Ponieważ wcześniej wprowadzono ustawy o stanie wojennym, o ograniczeniu wolności zgromadzeń, widać że władza boi się narodu. Zamiast podać się do dymisji zamierza trzymać się siłą, za wszelką cenę.

Podobne