o. Jan Król, prof. Jan Szyszko, prof. Mirosław Piotrowski