W przyszłym roku – nowa Jałta dla Polaków, Polska – Libanem Europy?

Stanisław Michalkiewicz nie tylko o narastających zagrożeniach dla Polski i Polaków związanych z uruchomieniem przez władze Unii Europejskiej procedury „opcji atomowej” oraz z przyjęciem Aktu Numer 447 przez Izbę Reprezentantów parlamentu Stanów Zjednoczonych, także o kompletnym fiasku polskiej polityki wobec Ukrainy i o liczbie agentów „byłej” Stasi w Polsce, a na koniec – oczywiście życzenia przedwigilijne!

Podobne