1 marca 2024

Widmo „safetyzmu” krąży nad Polską

2

Socjalizm XIX-wieczny i zbudowane na nim totalitaryzmy komunistyczne i faszystowskie niewoliły społeczeństwa, by uchronić je przed biedą i głodem. Socjalizm wieku XXI i totalitaryzmy jakie potencjalnie ze sobą niesie w taki sam sposób bazują na obietnicy ochrony ludzi przed chorobami. Uwaga, dociera to także do Polski!


Rafał Ziemkiewicz