7 komentarzy

 1. “Jeżeli Stary Testament nie mówi nam o Chrystusie to nie jest nam potrzebny”-Józef Ratzinger.Ten katolicki kapłan kiedy jeszcze nie był kardynałem oceniał,że kryzys wiary w KrK ma swoje przyczyny w zaniedbaniu nauki o STWORZENIU.
  Michael E.Jones : WPŁYW ŻYDOWSKIEGO REWOLUCJONIZMU NA HISTORIĘ ŚWIATA.Kevin MacDonald w KULTURA KRYTYKI opisał ŻYDOWSKĄ EWOLUCYJNIE UKSZTAŁTOWANĄ STRATEGIĘ GRUPOWĄ z KULTEM HOLOKAUSTU i nadużywaniem pojęcia ANTYSEMITYZMU,aby ograniczać oceny krytyczne żydowskiego .Co aktualnie dotyczy ANTYPOLONIZMU to efekt procesu od ŻYDOBOLSZEWIZMU,który przejął w działaniu rosyjski rasizm,do ŻYDOBANDERYZMU,który zintensyfikował militaryzację handlu wojną i pokojem w ramach trwającej WOJNY O PIENIĄDZ.Potwierdziło się,że narzędziem to EKONOMIA ŻYDOWSKA,vide AKTA 447,którą opisał Feliks Koneczny,autor oryginalnego podziału na CYWILIZACJE w ŻYDOWSKIEJ,nazywając ją CYWILIZACJĄ PODWÓJNEJ MORALNOŚCI.Nie przez przypadek ewolucyjne osiągnięcia CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ,ten polski badacz antyku,scharakteryzował w BIZANTYJSKIEJ,pozostawiając po sobie POLSKIE LOGOS A ETHOS.Korzenie konfliktu opisał inny polski badacz antyku Tadeusz Zieliński w liście rozwodowym HELLENIZM A JUDAIZM.
  OBRONIĆ POLSKOŚĆ to znaczy obronić wartości CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ.Tragiczna śmierć mojego brata Janusza pokazała jak aktualnie we wrocławskich warunkach za KORUPCJĄ KOŚCIELNO-DUCHOWĄ poszła ŚWIECKA.

  1. Skąd ty biedny człowieku bierzesz taką ” wiedzę”?! Równie dobrze możesz opisywać planetę Ziemię wg tego, co pisał Homer!

   1. Podałem lekturę.
    Tragiczna Śmierć brata to fakt,jak również i to,że biskup pomocniczy z Kurii Metropolitarnej we Wrocławiu ksiądz Andrzej profesor Siemienierwski w tej sprawie ponad PRAWO KANONICZNE postawił PRAWO KOBIET.Kto administratorowi katolickiego cmentarza księdzu proboszczowi Pawłowi,kanonikowi honorowemu,Cembrowiczowi dał prawo do wydania dyspozycji na usunięcie tabliczki z grobu moich Rodziców:”Janusz zmarł tragicznie o modlitwę prosi brat Mieczysław.”
    Kto jest odpowiedzialny za program badań i zakres jego realizacji przy wykonywaniu sekcji zwłok przez Zakład Medycyny Sądowej UM we Wrocławiu?!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *