Grzegorz Braun o wnioskach dla Konfederacji KORWiN, Braun, Liroy i narodowcy.