Wojciech Jaruzelski nie był bohaterem, choć tak go widzi chamokomuna

Leszek Żebrowski: Droga życiowa Wojciecha Jaruzelskiego w Polsce Ludowej to po prostu Jaruzelszczyna.