Spotkanie ze Stanisławem Michalkiewiczem we Wrocławiu, 19.09.2021