Wojna żydowska w Polsce: oskarżanie całego narodu polskiego o współudział w zbrodni!

Stanisław Michalkiewicz o specyficznych okolicznościach ataków niektórych społeczności diaspory żydowskiej wobec antysystemowych procesów politycznych w naszym kraju

Podobne