Wygłosił kazanie – odwiedziła go policja

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Demokratycznego Państwa Prawa z udziałem ks. Tomasza Duszkiewicza z parafii w Sadownem (woj. mazowieckie).

Ksiądz Tomasz został napomniany przez policję za krytykę jej działań wobec organizatorów wyjazdu na marsz 29 września „Obudź się Polsko” w obronie TV Trwam. Sejm 22.11.2012