Wypowiedzi uczestników Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, 18.04.2013

Rozpatrzenie informacji o stanie zaawansowania wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej

Wypowiedź o. dr Tadeusza Rydzyka CSsR

Wypowiedź Lidii Kochanowicz

Wywiad z pos. Elżbietą Kruk

Wywiad z pos. Mieczysławem Golbą