Posłowie zasiadający w parlamentarnym zespole ds. obrony demokratycznego państwa prawa oraz w parlamentarny zespół ds. obrony wolności słowa spotkali się na wspólnym posiedzeniu poświęconym sprawie procesów sądowych, jakie wytaczane są Krzysztofowi Wyszkowskiemu przez Lecha Wałęsę.