Rozmowy Niedokończone – Mieczysław Ryba, Dariusz Sobków