Dr Stanisław Krajski: Chcą zburzyć porządek prawa naturalnego