2 komentarze

  1. Zagrożeniem dla Polski jest aktywność STRONNICTW : RUSKIEGO,PRUSKIEGO i AMERYKAŃSKO-ŻYDOWSKIEGO.Coraz większego znaczenia nabiera amerykańsko-żydowskie.W polityce historycznej nie uwzględnia się ŻYDOWSKIEJ EWOLUCYJNIE UKSZTAŁTOWANEJ STRATEGII GRUPOWEJ.Dzięki politycznej poprawności wobec cywilizacyjnej przewrotności doświadczamy procesu od ZYDOBOLSZEWIZMU,który przejął w działaniu rosyjski rasizm do ŻYDOBANDERYZMU,który odwołuje się do faszyzmu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *