„Zapytaliśmy UJ gdzie są dowody naukowe, że płeć biologiczna nie istnieje?”

1

Czy subiektywna autoidentyfikacja jest w stanie zmienić obiektywną rzeczywistość?


Agnieszka Marianowicz-Szczygieł i Jan Pospieszalski