Czy subiektywna autoidentyfikacja jest w stanie zmienić obiektywną rzeczywistość?


Agnieszka Marianowicz-Szczygieł i Jan Pospieszalski