Zasiłki? ZLIKWIDOWAĆ! Pomoc powinna być DOBROWOLNA!