Zdemolowany pomnik „Inki” zdemontowany

Zniszczony w lutym pomnik sanitariuszki Armii Krajowej Danuty Siedzikówny „Inki” został 6 maja zdemontowany. Popiersie będzie poddane dokładnej renowacji. Wcześniejsze prace mające na celu odnowienie popiersia okazały się bowiem nieskuteczne.

Pomnik Danuty Siedzikówny „Inki” został odsłonięty w parku Jordana 16 września ubiegłego roku. Równo po pięciu miesiącach został poważnie uszkodzony przez nieznanych sprawców. Do dziś nie udało się niestety ustalić, kto oblał czerwoną farbą zarówno popiersie, jak i cokół. Pomnik „Inki” ma powrócić do parku Jordana 24 maja. Dzień później w 65. rocznię śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego pod odnowionym pomnikiem mają zostać oficjalnie złożone kwiaty.

Podobne