Zdrada mniejszości we wrześniu 1939 roku

2

O postawie mniejszości narodowych II Rzeczpospolitej, które stanowiły blisko 1/3 wszystkich obywateli we wrześniu 1939 roku po zaatakowaniu Polski przez hitlerowskie Niemcy od zachodu i przez Związek Sowiecki od wschodu