Nowy prezydent Niemiec. Polscy zdrajcy niszczący naszą historię. Protest głodowy przeciwko wynaradawianiu.