Żebrowski o komunistach w Polsce

Ludzie pochodzenia polskiego („chamokomuna”) byli mniejszością w komunistycznym aparacie represji. Oprócz Żydów (40%) było kilkanaście tysięcy Rosjan, Białorusinów, Ukrainców i Niemców. Doktryna AL – walka z faszyzmem polskim (AK) i niemieckim.