To co dla nielicznych było oczywiste już w momencie pierwszych politycznych deklaracji, po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, staje się faktem: sankcje nałożone na Rosję w zakresie surowców energetycznych spowodują kryzys o trudnych do wyobrażenia skutkach.


Łukasz Warzecha