O głosowaniu nad ustawią Senatu USA nr 447 dotyczącej żydowskich roszczeniach wobec Polski.

Ustawa Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST, czyli sprawiedliwość dla ocalonych, wobec których nie dokonano odpowiedniego zadośćuczynienia) przydziela Departamentowi Stanu prawo do oficjalnego wspierania organizacji międzynarodowych, zrzeszających ofiary Holocaustu przy odzyskiwaniu utraconego żydowskiego mienia. Głosowanie ma się odbyć bez poprzedzającej ją dyskusji. „To dla Polski katastrofa. To po prostu okupacja naszego kraju!”.

Stanisław Michalkiewicz u Witolda Gadowskiego w radiu WNET