Żyd, który ma uprawnienia do majątku w Polsce, bez trudu go odzyskuje!

Stanisław Michalkiewicz o naciskach środowisk żydowskich, by władze polskie stworzyły podstawy prawne do przekazania im majątku przejętego przez Skarb Polski od obywateli polskich