1 Marca – Dzień Pamięci ”ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

Żołnierze Wyklęci to ludzie stawiających opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 1944 -1963

Podobne