11 listopada nie stało się nic, co miałoby decydujące znaczenie dla niepodległości Polski

0

Rozmowa Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia, w której podejmują temat odzyskania niepodległości przez Polskę.