Fragment Informacji Dnia

http://www.youtube.com/watch?v=GKepHxPGODc

Konferencja prasowa Honorowego Komitetu Marszu Wolności, Niepodległości i Solidarności. W Komitecie Honorowym Marszu Wolności, Solidarności i Niepodległości jest ponad 100 organizacji społecznych z całej Polski, ale jego formuła jest otwarta.

Wśród członków Komitetu już dziś można wymienić m.in. ks. bp Antoniego Dydycza, ordynariusza diecezji drohiczyńskiej, ks. bp Ignacego Deca, ordynariusza diecezji świdnickiej, ks. bp Edwarda Frankowskiego, biskupa seniora diecezji sandomierskiej, Kawalerów Orderu Orła Białego: Jana Olszewskiego, Andrzeja Gwiazdę, Bogusława Nizieńskiego oraz Zbigniewa Romaszewskiego, a także Zofię Romaszewską, Marka Jurka, Piotra Glińskiego, Andrzeja Zybertowicza, Zbigniewa Krasnodębskiego, Jana Żaryna, Jarosława Polaka, Jarosława Marka Rymkiewicza, Jana Pietrzaka, Katarzynę Łaniewską, Halinę Łabonarską czy Jana Pospieszalskiego

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *