Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych, Sejm 29.08.2012 r.