Polski Punkt Widzenia – Marcin Nowina Konopka – prezes spółki Spes z.o.o wydawcy „Naszego Dziennika” i Hanna Uzarek – zastępca redaktora naczelnego „Naszego Dziennika”