Sylwester Tułajew, Maria Wilczańska – Polski Punkt Widzenia