Historia Ireny Sendlerowej

Irena Sendlerowa, polska bohaterka, ratująca z narażaniem życia żydowskie dzieci. Przez lata przemilczana, również przez tzw. „prof.” Bartoszewskiego, który dobrze znał jej historię. To wstyd, że polskie społeczeństwo dowiedziało się o Sendlerowej dzięki akcji amerykańskich uczniów.