Marsz II Korpusu

Utworzony 21 lipca 1943 r. z dowództwa i jednostek Armii Polskiej na Wschodzie na podstawie rozkazu i wytycznych Naczelnego Wodza, generała broni Władysława Sikorskiego z 16 i 29 czerwca 1943 r. w północnym Iraku, w rejonie Kirkuku i Ałtun Kapon

Oka

1 Warszawska Dywizja Piechoty im. Tadeusz Kościuszki – związek taktyczny ludowego Wojska Polskiego. Dywizja utworzona przez Związek Patriotów Polskich w maju 1943 w Sielcach nad Oką pod dowództwem płk Zygmunta Berlinga.