Marsz II Korpusu

Utworzony 21 lipca 1943 r. z dowództwa i jednostek Armii Polskiej na Wschodzie na podstawie rozkazu i wytycznych Naczelnego Wodza, generała broni Władysława Sikorskiego z 16 i 29 czerwca 1943 r. w północnym Iraku, w rejonie Kirkuku i Ałtun Kapon

W sierpniu i wrześniu 1943 r. korpus przegrupowano do południowej Palestyny i rozmieszczono w następujących miejscowościach i rejonach:

m. Julis — Dowództwo 2 KP (następnie przesunięte do obozu „Kilo” k. Gazy),
rejon m. Julis — 3 DSK,
rejon m. Mughazi-Nuseirat — 5 KDP i 2 BCz,
rejon m. Isdud — GAA,
m. Beit Jirja — saperzy,
m. Gaza i rejon na północ od niej — oddziały służb.
Na terenie Palestyny korpus podporządkowano dowódcy brytyjskiej 9 Armii, gen. Williamowi Holmesowi. Strona brytyjska wyznaczyła termin osiągnięcia przez korpus gotowości na 1 stycznia 1944 r. Dowódca korpusu, gen. Władysław Anders zachował stanowisko dowódcy Armii Polskiej na Wschodzie. 25 listopada 1943 r. gen. Kazimierz Sosnkowski wydał Wytyczne organizacyjne dla Armii Polskiej na Wschodzie. Zgodnie z tymi wytycznymi Armia Polska na Wschodzie została podzielona na trzy rzuty. Rzut pierwszy tworzył 2 Korpus Polski wraz z Bazą Armii Polskiej na Wschodzie. Rzut drugi tworzył sztab armii i jednostki, które nie weszły w skład 2 KP. Trzeci rzut stanowiły jednostki armii pozostające na terenie Palestyny, Syrii i Iranu.

W listopadzie 1943 r. rozpoczęto przegrupowanie korpusu do Egiptu. Jako pierwsza przemieściła się 3 DSK. W grudniu 1943 r. wyjechało dowództwo i służby korpusu oraz artyleria i 2 BPanc.. W połowie stycznia 1944 r. do Egiptu dotarła 5 KDP. Cały korpus rozmieszczony został w obozie Qassasin, położonym 30 km na wschód od m. Ismailia. W Qassasin korpus otrzymał nowe uzbrojenie i wyposażenie do pełnych etatów wojennych. 12 grudnia 1943 r. pierwsze oddziały 3 DSK zostały przetransportowane z Qassasin do portu Taufig i zaokrętowane na statek „Indrapoera”. Przez cały następny dzień na statek ładowano ciężki sprzęt. W dniu 14 grudnia 1943 r. statek wpłynął do Kanału Sueskiego i wieczorem dotarł do Port Saidu, gdzie stał przez następny dzień. Wieczorem 16 grudnia 1943 r. statek wypłynął z Port Saidu i 21 grudnia 1943 r. dotarł do portu Tarent na południu Włoch.

Podobne

Ostatnio poruszane tematy