Defilada Zwycięzców

„Wszelkie próby przepisania historii, aby postawić w jednym rzędzie ofiary i katów, wyzwolicieli i okupantów, są niemoralne i nie do przyjęcia” – Władymir Putin „Kto panuje nad przeszłością, panuje nad przyszłością” – George Orwell