Z organizatorem kongresu, Janem Filipem Stoniłko rozmawia Jacek Sobala.