30. Jasnogórska Noc Czuwania w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy

„Wskazujcie drogi Boże pielgrzymstwu polskiemu”. Msza Święta koncelebrowana przez duszpasterzy polonijnych pod przewodnictwem JE ks. bpa Stanisława Stefanka TChr