Komentarz autora uchwały lustracyjnej – Janusza Korwin-Mikkego