65 rocznica święceń kapłańskich Karola Wojtyły

1 listopada przypada 65 rocznica święceń kapłańskich bł. Jana Pawła II. Sześćdziesiąt pięć lat temu – 1 listopada 1946 roku – Karol Wojtyła przyjął w kaplicy Pałacu Arcybiskupów Krakowskich święcenia kapłańskie z rąk kard. Adama Stefana Sapiehy.

Karol Wojtyła święcenia
65 rocznica święceń Karola Wojtyły

„Spotkanie” – wyk. Lidia Jazgar z Zespołem Galicja

Podobne