77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W tym roku przypada 77 rocznica Powstania Warszawskiego, narodowe zrywu, który miał uwolnić stolicę Polski od niemieckiej okupacji, a doprowadził do całkowitego zniszczenia miasta i śmierci setek tysięcy ludzi.

link

Niezależnie jednak od tego, czy powstanie było konieczne, czy rozkazy słuszne, czy decyzja była inspirowana przez wrogie Polsce siły, nie można podważać bohaterstwa walczących oraz złożonej przez nich daniny krwi.

Marsz Powstania Warszawskiego. Czy Niemcy odpowiedzą za swoje?