Dobromir Sośnierz: Nasze nieszczęście z unijnymi regulacjami polega na tym, że one nie tylko same w sobie są szkodliwe i nadmierne często, ale też na tym, że ich wdrażanie nasi niemiłościwie panujący traktują jako zaproszenie do dokładania własnych, często jeszcze gorszych pomysłów.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *