Adam Doboszyński był politykiem i żołnierzem, pisarzem i intelektualistą

Zarzucili mu szpiegostwo na rzecz Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i USA. Jego oprawcy nigdy nie zostali rozliczeni.


Jeden z najwybitniejszych Polaków pierwszej połowy XX wieku, człowiek wszechstronnie wykształcony, o niezwykle szerokich horyzontach umysłowych, mógł zrobić wiele dobrego dla Polski.
Leszek Żebrowski