Agentura wpływu

Istotą wojny informacyjnej jest wrogie oddziaływanie agentury wpływu na opinie publiczną za pomocą „zarządzania postrzeganiem”. W demokracji taka inżynieria społeczna skutkuje dokonaniem złych wyborów.

Podobne