Historyk Leszek Żebrowski o korzeniach części dzisiejszych elit