Ogromne emocje jakie towarzyszą relacjonowaniu pożarów Amazonii są w sporej części oparte na nieprawdziwych informacjach.