Amber Gold

Oto klienci firmy Amber Gold – kułacy i wyzyskiwacze na pasku kaczystowskich zbrodniarzy. Chcieli łatwo zarobić, chcieli dobrobytu, na który nie zasłużyli.

Na szczęście ich niecne plany zostały wykryte a oszczędności będące wynikiem reakcyjnych spekulacji przepadły. Tak kończą ci, którzy chcą się wzbogacić z pominięciem Rządu Ludowego i Partii.

Swój udział w tej antyreakcyjnej akcji miał syn Premiera Rządu Ludowego – Michał Tusk, który jako doradca OLT podjął śmiałą próbę wyeksmitowania burżujów poza Polskę Ludową, by już nigdy nie wrócili. Tak, walka na froncie postępu trwa! By żyło się lepiej! By żyło się lepiej wszystkim!

Podobne