Bartosz Mroczkowski, analityk i dziennikarz, od dawna śledzący amerykańskie sprawy, obecnie z samego centrum rewolucji, Los Angeles w Kaliforni.